PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị triển khai Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể
Chiều 07/4/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì Hội nghị triển khai Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (Dự án).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị diễn ra tại hội trường UBND xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn và thành phố Bắc Kạn; lãnh đạo các xã, phường có Dự án đi qua; các nhà thầu, đơn vị tư vấn Dự án.

 Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư Dự án) và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý Dự án) báo cáo tình hình thực hiện Dự án, kế hoạch triển khai Dự án. Theo đó, hiện nay, công tác lập kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) đang được triển khai thực hiện. Đối với phần Dự án qua địa phận thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thống kê giải phóng mặt bằng (GPMB) từ ngày 6/4/2021 và dự kiến hoàn thành ngày 18/6/2021. Đối với địa phận các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể, dự kiến bắt đầu tổ chức thống kê từ ngày 22/4 và hoàn thành ngày 10/8/2021. Công tác đo vẽ bản đồ trích đo địa chính thu hồi đất hiện đã hoàn thiện 04/39 km, đoạn còn lại cũng đã được đo đạc ngoài hiện trường và sẽ hoàn thiện sau khi cắm xong cọc GPMB...

Về các mốc kế hoạch thực hiện chính của Dự án, gồm: Công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự kiến đến ngày 13/6/2021 sẽ hoàn thiện; công tác thống kê, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự kiến hoàn thành trong năm 2021; dự kiến tháng 11/2021, sẽ triển khai thi công xây dựng Dự án; dự kiến tháng 12/2023, hoàn thành thi công xây dựng toàn tuyến.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn được giao, Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan ưu tiên quan tâm, tập trung xử lý, tháo gỡ các vấn đề vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt, GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng… của Dự án. Chính quyền địa phương nơi có tuyến đường đi qua tăng cường phối hợp trong việc thực hiện công tác GPMB và các nhiệm vụ khác liên quan; bố trí đầy đủ, đúng thành phần, đảm bảo thời gian, nhân sự tham gia công tác thống kê đất đai, tài sản trong quá trình thực hiện GPMB; quan tâm giải quyết kịp thời các vướng mắc, xử lý các vi phạm phát sinh liên quan đến GPMB trong quá trình thực hiện Dự án.

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể) bày tỏ sự ủng hộ thực hiện Dự án đi qua địa phận địa phương

Tại Hội nghị, các sở, ngành và các địa phương có Dự án đi qua, các nhà thầu, đơn vị tư vấn Dự án đã có nhiều ý kiến, đề xuất để Dự án thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, các xã, phường có Dự án đi qua đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ thực hiện Dự án, khẳng định sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác GPMB.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên biểu dương sự đồng thuận cao của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Dự án, đồng thời chỉ ra các vấn đề tồn tại cần khắc phục như công tác thiết kế còn chậm, một số phần việc còn bị động như việc chuyển đổi đất rừng…

Để Dự án triển khai đảm bảo tiến độ, đạt mục đích đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò của Dự án đối với tỉnh nói chung và đối với từng ngành, địa phương nói riêng, từ đó có sự thống nhất cao trong thực hiện. Các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Dự án. Chủ đầu tư Dự án và Ban Quản lý Dự án trên cơ sở kế hoạch triển khai Dự án, tham mưu UBND tỉnh công khai thực hiện Dự án để Nhân dân nắm rõ và có sự đồng thuận cao; rà soát lại từng biểu chi tiết, phân tách từng hạng mục, đặc biệt là các hạng mục ngoài tầm kiểm soát để có phương án trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án phối hợp tốt với chính quyền địa phương thực hiện các vấn đề nảy sinh có liên quan đến thực hiện Dự án, trong đó thực hiện tốt công tác dân vận…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cũng đã giao nhiệm vụ cho UBND các huyện và các sở, ngành có liên quan để thực hiện Dự án trên trong thời gian tới./.

Hương Dịu