PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến giải ngân vốn vay WB
Sáng 28/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa các bộ, ngành và địa phương với Ngân hàng Thế giới (WB) về giải ngân kế hoạch vốn năm 2020. Đồng chí Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện WB; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hứa Xuân Bình điều hành tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn vay WB của cả nước đạt hơn 28% dự toán kế hoạch được giao và cao hơn cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều mức bình quân chung giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của cả nước.

Nguyên nhân giải ngân chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chuyên gia nước ngoài không sang được Việt Nam nên tiến độ đầu tư và thủ tục giải ngân vốn cho các công trình bị chậm lại; một số cơ chế, chính sách mới cũng đã được ban hành với nhiều nội dung thay đổi nên quá trình thực hiện, các bộ, ngành, địa phương, ban quản lý dự án chưa thể cập nhật kịp thời.

Cùng với đó là vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc các chủ trương chính sách mới, buộc các dự án phải có những điều chỉnh, thay đổi như thay đổi thiết kế dự án, tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư... làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Một nguyên nhân khác là công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự án không đảm bảo yêu cầu do chuẩn bị đầu tư dự án không kỹ, áp dụng các công nghệ nhanh chóng thay đổi dẫn đến phải điều chỉnh lại thiết kế, tăng chi phí, phải tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ, giải ngân vốn nước ngoài.

Đối với Bắc Kạn, nguồn vốn WB năm 2020 của tỉnh được giao là 410.595 triệu đồng, bằng 45% kế hoạch vốn của cả giai đoạn 2016-2020, do vậy, một số dự án dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 với tổng kinh phí là 74.114 triệu đồng. Đối với số kế hoạch vốn không giải ngân hết nêu trên, UBND tỉnh dự kiến điều chỉnh sang dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn vay WB, UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp với các ngành, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu; tổ chức đoàn công tác kiểm tra, làm việc với UBND các huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân các dự án; đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, khối lượng công việc còn hết sức nặng nề, kể cả các dự án đầu tư bằng nguồn vốn vay nước ngoài nói chung và các dự án vay bằng vốn WB nói riêng. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2020 và một số năm tiếp theo. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, nếu giải ngân tốt sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, góp phần thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh tập trung rà soát các dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và hoàn thiện công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao./.

Thu Trang