PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng năm 2021
Sáng 8/10, đồng chí Hầu A Lềnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Thời gian qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Các địa phương đã tích cực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) như cấp thẻ bào hiểm y tế, thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng dân tộc…, kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh. Năm 2021, cả nước có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, đặc biệt là nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2015. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm tạo điều kiện và phát huy hơn nữa vai trò của người có tín vùng đồng bào DTTS; tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường..., từ đó giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS, miền núi và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác dân tộc tại các địa phương được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả./.

Triệu Thanh