PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên
Ngày 08/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 (DBĐV) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Bắc Kạn

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại Hội nghị, đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt 08 chuyên đề giới thiệu nội dung cơ bản, nhất là những nội dung mới của Luật DQTV năm 2019, Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 và các nghị định quy định chi tiết thi hành.

Ngày 22/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật DQTV (thay thế Luật DQTV năm 2009), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật gồm 08 Chương, 50 Điều, so với luật năm 2009, giảm 01 Chương, 16 Điều. Luật DQTV năm 2019 đã thể chế đường lối, quan điểm mới của Đảng liên quan đến DQTV, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chiến lược quân sự, quốc phòng.

Để tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, ngày 26/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng DBĐV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và thay thế Pháp lệnh về Lực lượng DBĐV năm 1996.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật DQTV và Luật Lực lượng DBĐV đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị các báo cáo viên, các đại biểu cần nghiêm túc, trách nhiệm trong truyền đạt, tiếp thu nội dung cơ bản các chuyên đề, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thi hành đảm bảo thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng./.

Thu Trang