PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020
Ngày 31/8/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn vay nước ngoài được Chính phủ giao là 60.000 tỷ đồng, trong đó dự toán giao cho các địa phương trên 38.400 tỷ đồng; số các địa phương đã nhận và phân bổ là 90,4%. Hiện có 60/62 địa phương được giao dự toán vay vốn nước ngoài đã nhận và phân bổ được trên 50% dự toán, trong đó có 25/62 địa phương đã nhận 100%. Trong 8 tháng đầu năm, giải ngân vốn vay nước ngoài của các địa phương ước đạt 22% so với dự toán giao. Nguồn vốn Trung ương cho các địa phương vay lại khoảng 29,3% so dự toán được giao cho các địa phương. Mặc dù tốc độ giải ngân của tháng 7 và tháng 8/2020 so với 6 tháng năm 2020 có tích cực hơn, bình quân tăng 16%, nhưng tỷ lệ giải ngân đến nay so với cùng kỳ các năm trước và yêu cầu quản lý vẫn đạt thấp.

Tại Bắc Kạn, tổng kế hoạch vốn ODA năm 2020 được giao là gần 574 tỷ đồng; 8 tháng đầu năm ước giải ngân được trên 173,5 tỷ đồng, bằng 30,25% kế hoạch. Hầu hết các chủ đầu tư cam kết thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao đến hết năm 2020.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà yêu cầu các địa phương, đơn vị cần rà soát lại khả năng giải ngân đến cuối năm của từng dự án để xem xét, điều chỉnh dự toán cho phù hợp. Trường hợp điều chỉnh tổng mức dự toán của tỉnh, thành phố, phải có báo cáo với Trung ương để xem xét; trường hợp điều chỉnh tăng, giảm giữa các dự án trong phạm vi tỉnh, thành phố thì các địa phương chủ động thực hiện; riêng các dự án có liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn thì phải xin ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư để có điều chỉnh phù hợp.

Với những dự án có khả năng hoàn thành giải ngân, phải chỉ đạo sớm giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đấu thầu… để đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần sớm phối hợp hoàn tất thủ tục cho vay lại với Bộ Tài chính. Với những địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, phải có rà soát, xác định rõ khó khăn để có giải pháp tốt hơn…/.

Thu Cúc