PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Sáng 16/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Kạn

Tại điểm cầu Bắc Kạn, dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp. Cùng dự có lãnh đạo và cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Hội nghị được nghe giới thiệu và quán triệt những nội dung mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL (Luật số 63/2020/QH14), trong đó tập trung vào những điểm mới của Luật đối với công tác xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND. Đồng thời được quán triệt nội dung Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của Bộ Tư pháp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL đã sửa đổi, bổ sung 54 Điều về nội dung và 14 Điều về kỹ thuật của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và được lãnh đạo Bộ, ngành chức năng giải đáp một số thắc mắc liên quan đến những điểm mới, giúp các địa phương, cơ quan, tổ chức nắm vững nội dung của Luật để áp dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới.

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị các Bộ, ngành, địa phương sớm tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật số 63/2020/QH14; tổ chức rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến Luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL bảo đảm thi hành hiệu quả Luật. Tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở Trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định mới của Luật./.

Thu Trang