PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tư vấn giao trực tiếp thực hiện 2 dự án về cây thạch đen và hệ thống thông tin hợp tác xã trực tuyến
Chiều 8/10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn giao trực tiếp thực hiện dự án khoa học và công nghệ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

* Dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng cây thạch đen phục vụ sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Dự án do Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên chủ trì; PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng làm Chủ nhiệm; thời gian thực hiện trong 30 tháng, từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2024. Dự án được triển khai nhằm mục tiêu tạo vùng nguyên liệu cây thạch đen phục vụ sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân huyện Na Rì. Cụ thể, xây dựng mô hình trồng 10 ha cây thạch đen cho năng suất cao hơn 15 - 20%, chất lượng tốt hơn so với trồng đại trà, đạt tiêu chuẩn VietGAP; ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo quản cây thạch đen sau thu hoạch, chế biến; chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ cây thạch đen thành hàng hóa gắn với chuỗi giá trị; xây dựng mã vùng trồng cho 10 ha thạch đen.

Đơn vị chủ trì trình bày thuyết minh Dự án

Các thành viên Hội đồng cho rằng, mục tiêu chung phù hợp với yêu cầu địa phương, tuy nhiên cần nghiên cứu từ thực tiễn để xây dựng nội dung cho phù hợp. Mục tiêu cụ thể cần rõ thêm về các sản phẩm chế biến từ thạch đen; xem xét quy trình trồng thâm canh cây thạch đen; bổ sung thêm mô hình trồng trên đất ruộng; nêu rõ hơn về liên kết tiêu thụ sản phẩm…

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã bỏ phiếu chấm điểm và nhất trí giao Dự án cho Trường Đại học Nông Lâm chủ trì thực hiện trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đề cương theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

* Dự án xây dựng hệ thống thông tin hợp tác xã (HTX) trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học – Trường Đại học Nông Lâm chủ trì; KS. Trần Ngọc Anh làm Chủ nhiệm; thời gian thực hiện 18 tháng, từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2023. Mục tiêu chung là xây dựng hệ thống thông tin HTX tập trung, trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy kết nối cung cầu của HTX trong và ngoài liên minh, gia tăng giá trị lao động cho các thành viên của HTX; đáp ứng chủ trương và định hướng trong việc tăng cường chuyển đổi số của các ngành, lĩnh vực trên toàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

KS. Trần Ngọc Anh trình bày thuyết minh dự án

Đóng góp ý kiến đối với đề cương thuyết minh, các thành viên Hội đồng cơ bản nhất trí với mục tiêu của Dự án và đề nghị, ngoài triển khai Cổng Thông tin điện tử cần có sự kết nối với các HTX trên địa bàn tỉnh và tích hợp trên điện thoại thông minh; cần làm rõ về mục tiêu chuyển đổi số cho các HTX, bổ sung chuyên mục báo cáo định kỳ, thường xuyên của Liên minh HTX hằng tháng, quý, năm. Đề nghị xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, phối hợp cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử HTX.

Các thành viên Hội đồng đề nghị đổi tên Dự án thành Xây dựng hệ thống thông tin HTX trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã bỏ phiếu chấm điểm và nhất trí giao Dự án cho Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học chủ trì thực hiện trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đề cương theo ý kiến góp ý của Hội đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đề nghị hai cơ quan chủ trì sớm hoàn thiện đề cương thuyết minh để triển khai các bước tiếp theo trong thời gian tới./.

Hương Lan