PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tư vấn giao trực tiếp thực hiện đề tài về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở
Sáng 9/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã chủ trì Hội nghị tư vấn giao trực tiếp thực hiện Đề tài Giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

ThS. Trần Thị Lộc trình bày thuyết minh đề tài

Đề tài do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện; ThS. Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Chủ nhiệm. Đề tài thực hiện trong 12 tháng, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2022.

Theo thuyết minh Đề tài, mục tiêu chung nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, Đề tài đánh giá được thực trạng công tác tuyên giáo cơ sở tại 3 xã của huyện Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn; đề xuất được nội dung cuốn sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở; chất lượng công tác tuyên giáo tại 3 xã nghiên cứu trực tiếp được nâng lên; đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn.

Thống nhất các ý kiến của thành viên Hội đồng góp ý tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ đề nghị đổi tên Đề tài thành: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với mục tiêu chung, tuy nhiên đề nghị xem xét thay đổi câu từ cho phù hợp. Về nội dung cần tập trung đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo ở cơ sở và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; xem xét lựa chọn đơn vị cấp xã để nghiên cứu nhằm đảm bảo tính bao quát, đại diện…

Hội đồng bỏ phiếu nhất trí cho triển khai Đề tài trên cơ sở bổ sung, chỉnh sửa nội dung theo góp ý của thành viên Hội đồng./.

Hương Lan