PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tư vấn giao trực tiếp thực hiện Dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng, chế biến ngô sinh khối và cây dược liệu cát sâm, đảng sâm
Sáng 10/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh chủ trì Hội nghị tư vấn giao trực tiếp thực hiện Dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng, chế biến ngô sinh khối và Dự án Ứng dụng khoa học công nghệ trồng, sơ chế và chế biến cây dược liệu cát sâm, đảng sâm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị 

* Dự án Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng và chế biến ngô sinh khối phục vụ cho phát triển chăn nuôi đại gia súc tỉnh Bắc Kạn

Dự án do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông chủ trì; TS. Hoàng Tuyến Phương làm Chủ nhiệm; thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023.

Mục tiêu tổng quát của Dự án là hoàn thiện quy trình canh tác và quy trình chế biến ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho gia súc với điều kiện tại tỉnh Bắc Kạn; xây dựng được mô hình sản xuất ngô sinh khối có năng suất sinh khối cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Bắc Kạn, góp phần đảm bảo nguồn thức ăn xanh phục vụ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung thực hiện bao gồm: Điều tra, đánh giá hiện trạng, tiềm năng và các yếu tố hạn chế phát triển cây ngô sinh khối làm thức ăn cho chăn nuôi đại gia súc tại tỉnh; khảo nghiệm sản xuất một số giống ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi đại gia súc; hoàn thiện quy trình canh tác và quy trình chế biến giống ngô sinh khối làm thức ăn cho đại gia súc; xây dựng mô hình sản xuất và mô hình chế biến, bảo quản ngô sinh khối; đào tạo, tập huấn và chuyển giao quy trình kỹ thuật cho người dân.

Sau khi nghe đơn vị chủ trì thuyết minh Dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa cho rằng, đây là dự án ứng dụng khoa học và công nghệ nên hạn chế phần nghiên cứu mà ứng dụng những thành tựu đã nghiên cứu để thực hiện Dự án. Trong hợp tác thực hiện Dự án, đối tượng tham gia lấy HTX làm trọng tâm hoặc các hộ dân chăn nuôi đại gia súc để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

* Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trồng, sơ chế và chế biến dược liệu cát sâm, đảng sâm tại Bắc Kạn

Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Chế biến cây thuốc Hà Nội (thuộc Viện Dược liệu Bộ Y tế) chủ trì; TS. Nguyễn Thu Huyền làm Chủ nhiệm. Thời gian thực hiện Dự án 24 tháng, từ tháng 1/2022 đến tháng 12/2023.

TS. Nguyễn Thu Huyền trình bày thuyết minh dự án

Mục tiêu của Dự án là trồng, sơ chế và chế biến dược liệu cát sâm, đảng sâm tại Bắc Kạn đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, tạo ra sản phẩm của địa phương nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế từ dược liệu. Cụ thể, xây dựng mô hình trồng 2 ha cây cát sâm, 2 ha cây đảng sâm; xây dựng được mô hình sơ chế, bảo quản dược liệu cát sâm, đảng sâm đảm bảo chất lượng GACP-WHO; hoàn thiện quy trình sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, chế biến đảng sâm nguyên củ, nước uống bổ dưỡng từ cát sâm, đảng sâm, trà túi lọc cát sâm, đảng sâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng đề nghị, mục tiêu cụ thể cần làm rõ hơn mục tiêu chung; phần tổng quan, bổ sung đánh giá thực trạng, kết quả đã nghiên cứu về cây dược liệu tại tỉnh Bắc Kạn. Phương pháp thực hiện cần làm rõ trong thuyết minh phần trồng, chăm sóc cây, có kiểm tra hoạt chất loại 2 cây thực hiện trong Dự án so sánh với cây ngoài tự nhiên. Do phụ thuộc vào thời gian sinh trưởng của cây nên thống nhất thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng. Đối với các sản phẩm của Dự án, cần đề xuất phát triển cây cát sâm, đảng sâm và quy trình trồng 2 cây trồng này trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các thành viên Hội đồng bỏ phiếu chấm điểm, nhất trí triển khai 2 dự án trên cơ sở chỉnh sửa đề cương theo góp ý của Hội đồng./.

Hương Lan