PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 5 khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024
Sáng 06/01, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2021; kiện toàn các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Long Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần nỗ lực vượt khó, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới chào mừng Đại hội toàn quốc XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phấn đấu thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra đảm bảo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự hướng dẫn của MTTQ cấp trên và đạt được một số kết quả nổi bật. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới, phong phú, nhất là tuyên truyền phòng, chống đại dịch Covid-19 và vận động cứu trợ, giúp đỡ người nghèo. Tổ chức hiệu quả việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng lần thứ XIII. Việc giám sát của MTTQ các cấp đã có nhiều đổi mới và thiết thực; đồng thời quan tâm triển khai việc sáp nhập, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Giấy công nhận cho các sáng kiến, ý tưởng mới

Trong triển khai Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thông qua các Hội thi “Sản phẩm sáng tạo”; “Sáng tạo khởi nghiệp”... qua đó, nhằm tạo ra sản phẩm mới có chất lượng và thương hiệu, thiết thực, hiệu quả. Phối hợp xây dựng 03 mô hình sáng tạo để làm điểm trong toàn tỉnh. Tổ chức “Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo” nhằm đề ra những cách làm mới, sáng tạo trên các lĩnh vực. Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định các đề tài, sáng kiến, xét công nhận và khen thưởng 10 sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các đại biểu đã thảo luận về Chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, MTTQ các cấp trên địa bàn cần tích cực tuyên truyền, tăng cường vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống...

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tổ chức hiệp thương kiện toàn được 07 vị tham gia làm Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2020 cho Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông

Dịp này, Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020. Tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu cho 01 tập thể và Giấy công nhận cho 10 sáng kiến, ý tưởng mới hưởng ứng Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2020./. 

Thu Trang