PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Chiều 29/6, Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 75 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nông Quang Nhất - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương và các cơ quan đại diện người Việt Nam ở nước ngoài; nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự triển khai quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã kiến nghị và trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Kết luận 12).

Kết luận 12 có một số điểm mới, đáng chú ý, cụ thể là: Về quan điểm chỉ đạo, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh, việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị, ngày 31/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 169 về Chương trình hành động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026. Nghị quyết 169 có một số điểm đáng chú ý, đó là: Cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về việc “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn” công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết đã cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận 12 về việc thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết tập trung vào 2 đột phá trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới, đó là đại đoàn kết dân tộc và phát huy nguồn lực kiều bào phục vụ phát triển đất nước…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm qua các thời kỳ. Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tế, mang lại những kết quả thiết thực cho đất nước, đồng thời vận dụng linh hoạt, phù hợp với mỗi ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Do đó, mỗi ngành, địa phương cần quan tâm đến bộ phận người dân là người Việt Nam ở nước ngoài, xây dựng và triển khai các chính sách của ngành, địa phương nhằm tạo thuận lợi cho bà con…/.

Ngọc Tú