PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2026, định hướng đến năm 2030
Sáng 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đồng chủ trì Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2026, định hướng đến năm 2030.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo đã được nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 02-KL/TU ngày 22/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ nay đến năm 2020 (Kết luận số 02-KL/TU); dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thời gian qua, ngành công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2020 vượt mục tiêu đề ra, trong đó tăng trưởng công nghiệp tăng 11,9%/năm, cao hơn so với bình quân chung ngành công nghiệp của cả nước (3,36%/năm). Cơ cấu phát triển nội ngành công nghiệp phát triển theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó nổi bật là chế biến nông, lâm sản, dược liệu, sản xuất kim loại và phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ. Một số sản phẩm công nghiệp sản xuất ổn định có giá trị gia tăng cao, từng bước có chỗ đứng trên thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu như: Miến dong, chì kim loại, curcumin nghệ, ván dán...

Tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chưa thu hút được vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc những tập đoàn kinh tế lớn. Đến nay, tỉnh chưa có cụm công nghiệp được xây dựng hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thứ cấp; lao động lành nghề của tỉnh chưa đáp ứng cho hoạt động sản xuất công nghiệp...

Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra mục tiêu đến năm 2025, khu vực công nghiệp chiếm 8 - 10% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; thu ngân sách từ khu vực công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân 10%/năm; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 4 cụm công nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, đảm bảo các cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đạt tỷ lệ lấp đầy đăng ký đạt trên 60%... Định hướng đến năm 2030, phát triển công nghiệp một cách bền vững, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp trong GRDP của tỉnh đạt trên 15%.

Đại diện Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TU, dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu phát triển công nghiệp giai đoạn tới, các đại biểu cũng đề nghị: Tỉnh cần xây dựng các giải pháp hiệu quả, phù hợp với địa phương để thu hút đầu tư; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết khó khăn; quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng và lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp; quan tâm, đầu tư nâng cấp công suất điện phục vụ các khu công nghiệp; thực hiện tốt việc quy hoạch vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản...

Phát biểu Kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đánh giá cao các đại biểu đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.../.

Hương Dịu