PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo cung cấp, chia sẻ thông tin thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Chiều 09/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là một trong những nội dung của Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Hội thảo, đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cung cấp, chia sẻ số liệu thông tin thời tiết, thủy văn, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2017 đến nay. Trung tâm nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên giới thiệu các tính năng website Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn có địa chỉ https://kttvbackan.gov.vn - sản phẩm “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Giao diện thử nghiệm Trang Thông tin điện tử Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Đại biểu dự Hội thảo nhất trí đánh giá số liệu được cung cấp thông qua website và được tích hợp với các mạng xã hội đã góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, tương tác, chia sẻ thông tin về thời tiết, thiên tai cho cơ quan quản lý nhà nước, là cầu nối để tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cộng đồng người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các đại biểu đã bổ sung thêm các số liệu về tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua và đề nghị cơ quan chủ trì Dự án cần tập trung tuyên truyền để mọi người dân biết đến và sử dụng các công cụ của Trang Thông tin điện tử (website) Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, đồng thời tổ chức tập huấn, chuyển giao cho đối tượng là cán bộ quản trị cấp xã, phường, thị trấn về phương pháp cập nhật, khai thác, phản hồi thông tin về thời tiết, thiên tai tại địa phương./.

Hương Lan