PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội thảo xin ý kiến đối với các kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035
Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo xin ý kiến đối với các Kế hoạch thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện và một số chuyên gia, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp.

Quang cảnh Hội thảo

Có 06 dự thảo kế hoạch được xin ý kiến lần này gồm: Kế hoạch phát triển cây dược liệu; Kế hoạch phát triển ngành hàng cây ăn quả đặc sản (cam, quýt, hồng không hạt, mơ, chuối); Kế hoạch phát triển chế biến sản phẩm chè và miến dong; Kế hoạch phát triển chăn nuôi đại gia súc và lợn địa phương; Kế hoạch phát triển nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến gỗ, tre, nứa; Kế hoạch phát triển nông - lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị các đại biểu tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Kế hoạch. Các Kế hoạch trên sẽ là cơ sở để tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tham gia thực hiện thực hiện tốt việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, qua đó tạo ra đột phá trong các lĩnh vực cụ thể của ngành Nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung trong giai đoạn tiếp theo.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, đa số đại biểu đều cho rằng, các dự thảo Kế hoạch đã nêu rõ được thực trạng sản xuất của từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi của địa phương. Đối với Kế hoạch phát triển ngành hàng cây ăn quả đặc sản (cam, quýt, hồng không hạt, mơ, chuối); Kế hoạch phát triển chế biến sản phẩm chè và miến dong; Kế hoạch phát triển chăn nuôi đại gia súc và lợn địa phương; Kế hoạch phát triển nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến gỗ, tre, nứa... đều là những sản phẩm ưu thế đã được tỉnh lựa chọn đầu tư phát triển ở giai đoạn trước. Cơ bản, các đại biểu nhất trí với dự thảo Kế hoạch do các Tổ soạn thảo xây dựng, tuy nhiên, vẫn còn một số mục tiêu và giải pháp trong từng Kế hoạch đưa ra chưa được rõ ràng, cụ thể; chưa làm rõ được vai trò, trách nhiệm của từng ngành, địa phương trong quá trình thực hiện...

Cụ thể như đối với Kế hoạch phát triển cây dược liệu, ông Trần Bình Duyên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam cho rằng: Việc tổ chức trồng với nơi tổ chức tiêu thụ cần phải có mối quan hệ giữa người trồng và người mua. Do đó, trong Kế hoạch cần phải xây dựng được mối liên kết giữa nông dân với hợp tác xã; cần chọn loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn góp ý: Trong Kế hoạch phát triển nông - lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch, cần đưa ra giải pháp cụ thể, từ quy trình trồng trọt/chăn nuôi đến khâu chăm sóc - thu hoạch - tiêu thụ đều phải gắn với du lịch; xây dựng được giải pháp để tăng tính liên kết giữa điểm đến với các doanh nghiệp lữ hành, khai thác tốt các dịch vụ nhỏ gọn nhưng tinh tế, chuyên nghiệp, thân thiện, phù hợp quy mô nông nghiệp nhỏ của tỉnh, từ đó tăng khả năng thu hút du khách...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa yêu cầu: Riêng đối với chuối tây, hiện nay, diện tích trồng trên địa bàn tỉnh tương đối lớn nhưng chưa có đầu ra ổn định, vì vậy, Tổ soạn thảo cần xem xét, điều chỉnh lại mục tiêu Kế hoạch cho phù hợp. Đối với chế biến gỗ, tre, nứa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Sở Công Thương xây dựng giải pháp cụ thể để thu hút đầu tư, gắn vùng trồng nguyên liệu với chế biến...Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, các Tổ soạn thảo tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện các Kế hoạch, trình UBND tỉnh ban hành sớm nhất trong tháng 10/2020.


Công ty Cổ phần Thung lũng thảo dược Việt Nam ký Thỏa thuận
hợp tác về nghiên cứu phát triển và bao tiêu tinh dầu với Hợp tác xã Hương Ngàn

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Phát triển Dược Khoa đã ký Thỏa thuận hợp tác về phát triển dược liệu với UBND huyện Pác Nặm và Hợp đồng tư vấn quản trị với Hợp tác xã Hương Ngàn; Công ty Cổ phần Thung lũng thảo dược Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu phát triển và bao tiêu tinh dầu với Hợp tác xã Hương Ngàn./.

Thu Cúc