PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hơn 12 tỷ đồng thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong giai đoạn 2016-2020
Trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Việc bình chọn, xét duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hiện định kỳ hằng năm theo đúng quy định; tỷ lệ các thôn, tổ dân phố bầu được người có uy tín đạt trên 98%. Năm 2016, toàn tỉnh có 1.395 người có uy tín; năm 2017 có 1.404 người; năm 2018 có 1.406 người; năm 2019-2020 có 1.305 người.

Cùng với đó, các chính sách đối với người có uy tín như cung cấp thông  tin; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; khen thưởng ... được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Từ năm 2016 đến hết tháng 6/2020, ngành chức năng và các địa phương đã tổ chức 23 Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, kỹ năng tuyên truyền vận động, kỹ năng hòa giải cho hơn 1.918 lượt người có uy tín. Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 6 đoàn cho 223 người có uy tín tiêu biểu đi thăm quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh. Các huyện, thành phố tổ chức 11 đoàn với 935 người có uy tín đi thăm quan trong tỉnh về mô hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngành chức năng và các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 100% người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán hằng năm; tổ chức thăm viếng 110 người uy tín và thân nhân người có uy tín qua đời; hỗ trợ 89 hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai. Trong 5 năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 94 người; Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 555 người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc.


Ban Dân tộc tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người có uy tín bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại huyện Na Rì

Tổng kinh phí thực hiện các chính sách cho người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 là 12.891,595 triệu đồng.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ, động viên của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh, người có uy tín đã phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình trên các lĩnh vực, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Bích Huệ