PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Kạn năm 2021
Chiều 6/10, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi của tỉnh đã tổ chức họp thống nhất các nội dung để chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức Hội thi. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi đã báo cáo về kết quả Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện và tương đương, về Hội thi dành cho Báo cáo viên cấp tỉnh và công tác chuẩn bị Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 3/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Kạn (Kế hoạch số 26), các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ tình hình thực tế đã tổ chức thành công Hội thi ở cấp mình. Từ Hội thi của 10 đảng bộ, đã chọn cử được 10 Báo cáo viên tiêu biểu tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh.

Đối với Hội thi dành cho Báo cáo viên cấp tỉnh, có 31/38 đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh tham gia. Đa phần các đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh có sự chuẩn bị nghiêm túc đối với các phần thi theo quy định của Ban Tổ chức. Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải cho 11 đồng chí Báo cáo viên cấp tỉnh và lựa chọn 3 đồng chí tiêu biểu nhất tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh.

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Kạn dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ 20 - 21/10/2021. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Hội thi đã cơ bản hoàn tất.

Về công tác chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Tổ chức Hội thi điều chỉnh cách chấm điểm trong Quy chế Hội thi; xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về phương án tổ chức Hội thi; tổng hợp đề cương, lập danh sách các Báo cáo viên dự thi; xây dựng chương trình tổng thể Hội thi. Về công tác tuyên tuyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn bám sát Kế hoạch số 26 để xây dựng phương án thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi; chuẩn bị phương án khánh tiết; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Hội thi. Công tác hậu cần cũng đã được Ban Tuyên giáo phối hợp với các đơn vị chuẩn bị đảm bảo Hội thi diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức Hội thi đã trao đổi, thảo luận về công tác chuẩn bị Hội thi; thảo luận về Chương trình tổng thể Hội thi, phương án khánh tiết, phương án đại biểu mời, phiếu chấm điểm; thống nhất cách thức đặt câu hỏi nghiệp vụ, chấm thi…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đề nghị đơn vị thường trực Ban Tổ chức Hội thi phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội thi. Tăng cường công tác tuyên truyền về Hội thi nhằm tạo được sức lan tỏa đến cán bộ, các tầng lớp nhân dân…/.

Hương Dịu