PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
Sáng 13/10, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” của tỉnh tổ chức họp xét, đánh giá về thành tích và tiêu chí các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2021. Dự và chủ trì có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng xét tặng cùng các thành viên trong Hội đồng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại cuộc họp

Qua quá trình rà soát, tuyển chọn, đã có 10 bộ hồ sơ được đưa ra để Hội đồng họp xét. Sau khi nghe báo cáo hồ sơ đề nghị xét tặng của từng cá nhân, đồng thời qua thảo luận, phân tích và đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, Hội đồng xét tặng đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn được 04 hồ sơ đề nghị Hội đồng cấp trên xem xét. Cụ thể:

Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” có ông Nguyễn Đăng Lưu, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì.

Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” gồm các ông: Nông Văn Hồ, xã Xuân Dương, huyện Na Rì; Nguyễn Đình Kim, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông; Ma Văn Vịnh, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới.

Đây đều là những nghệ nhân có tài năng nghề nghiệp, có cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ của các cá nhân, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo đúng quy định, đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo Hội đồng cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước./.

Thu Trang