PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 251/HD-UBND hướng dẫn xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; quan tâm phát triển tổ chức Đội, đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Hướng dẫn, khen thưởng cấp tỉnh (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh), đối tượng khen thưởng là tập thể (Hội đồng Đội cấp tỉnh; Hội đồng Đội cấp huyện, thành phố; Liên đội trường học) và cá nhân (Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh; Ủy viên Hội đồng Đội huyện, thành phố; Cán bộ phụ trách công tác Đội cấp tỉnh, cấp huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện; Giáo viên Tổng phụ trách Đội).

Số lượng khen thưởng cấp tỉnh 01 tập thể, 03 cá nhân. Cấp huyện và cơ sở 08 tập thể (mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 tập thể thuộc cấp huyện hoặc cơ sở) và 08 cá nhân (mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 cá nhân thuộc cấp huyện hoặc 01 cá nhân giáo viên Tổng phụ trách Đội).

Khen thưởng cấp huyện (Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố): UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và tình hình thực tế tại địa phương, chủ động tiến hành xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của địa phương mình. Hội đồng Đội các huyện, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thành phố thực hiện công tác khen thưởng theo thẩm quyền.

Các đơn vị tiến hành họp xét, lựa chọn theo tiêu chuẩn, số lượng, hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn trước ngày 7/5/2021. Căn cứ kết quả bình xét của các đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng (hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn)./.

Thanh Thuyên