PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Ngày 13/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2135/BNV-CQĐP về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát và kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Bí thư, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương.

Tổ chức cuộc bầu cử phù hợp, vừa bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn đã hướng dẫn cụ thể tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu); tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phương tỏa; tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghị ngờ hoặc xác định mắc Covid-19./.

Thu Cúc