PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện việc bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập
UBND tỉnh vừa có Công văn số 5417/UBND-NCPC chỉ đạo UBND các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì và Ngân Sơn thực hiện việc bố trí những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tại các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đối với các chức danh bầu cử gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được phép bố trí theo số lượng được giao tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về việc tạm giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14.

Để đảm bảo số lượng đúng quy định, yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn bố trí đúng, đủ số lượng theo quy định đối với các chức danh trên tại nhiệm kỳ kế tiếp của các tổ chức.

Đối với các chức danh bổ nhiệm:

Thực hiện việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã, thị trấn tại các xã, thị trấn đã bố trí Công an chính quy. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc bố trí, sắp xếp đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ của người thôi đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã, thị trấn.

Các chức danh: Người làm công tác Lâm nghiệp - Kế hoạch - Giao thông; Người làm công tác Đài Truyền thanh; Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; Nhân viên Thú y; Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, UBND huyện xem xét, căn cứ vào năng lực, trình độ của từng người để thực hiện việc điều động, bổ nhiệm đến các xã, thị trấn khác không thực hiện sắp xếp xã do hiện nay mỗi xã, thị trấn này được tăng thêm 02 định biên (từ 08 người lên 10 người). Trường hợp không đủ điều kiện để bố trí, điều động được thì giải quyết cho nghỉ theo các quy định hiện hành của pháp luật./.

Bích Huệ