PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
Ngày 25/12/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU hướng dẫn các đơn vị, địa phương tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, bao gồm: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón tết Nguyên đán Tân Sửu; kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2021); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); kỷ niệm 121 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900- 11/4/2021). Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng; kỷ niệm các ngày lễ quốc tế; kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác. 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện/thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, căn cứ thời gian cụ thể trong Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng như: Thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh… phục vụ Nhân dân, quan tâm tuyên truyền đến Nhân dân các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước bảo đảm thời gian, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể tỉnh phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong năm 2021. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống, đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và hội viên.

Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền nội dung và các hoạt động kỷ niệm nhân ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của tỉnh, đất nước và của dân tộc.

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tích cực vận động các văn nghệ sĩ sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử của tỉnh, đất nước và của dân tộc./.

Hồng Nhung