PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hướng dẫn đăng ký quyền sử dụng mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP
Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm OCOP.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chè shan tuyết Lủng Mình của HTX Đồng Phúc (Ba Bể) có đầy đủ tem nhãn hàng hóa, mã số mã vạch
truy suất nguồn gốc sản phẩm

Theo kế hoạch, từ ngày 2/12/2022 - 5/12/2022, sự kiện “Tuần lễ giới thiệu miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022” sẽ được tổ chức tại Siêu thị Co.opmart Hải Phòng. 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Văn bản số 958/SKHCN-TĐC ngày 16/11/2022 hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm miến dong và các sản phẩm OCOP chuẩn bị tham gia sự kiện.

Trong đó, hướng dẫn về thành phần hồ sơ, mức thu phí, cách thức nộp phí, cách thức đăng ký sử dụng mã số mã vạch; cách ghi nhãn hàng hóa; thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Với thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đây là danh mục thuộc thủ tục hành chính dịch vụ công cấp Bộ, không thuộc cấp tỉnh. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân trước khi làm thủ tục nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể tham khảo ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ, qua Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành (hỗ trợ miễn phí) để được hướng dẫn cụ thể./.

Hương Dịu