PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”
Chiều 09/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và tổng kết trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ý nghĩa của Ngày Pháp luật đang dần thấm sâu trong đời sống xã hội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, đồng thời phát huy dân chủ, vận động, thu hút quần chúng Nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, tạo đồng thuận xã hội; xây dựng nền hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, được cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng. Đây là lần thứ tư tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến, tuy gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo phát động Cuộc thi của các cấp, ngành, địa phương, Cuộc thi đã thu hút được 9.411 người dự thi (tăng 2.585 người so với năm 2019; tăng 7.865 người so với năm đầu tiên tổ chức).

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh, đặc biệt là lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh đã hăng hái tham gia Cuộc thi.

Để Ngày Pháp luật năm 2020 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát huy hiệu ứng tích cực của Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật đồng bộ, thống nhất; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần bám sát và cụ thể hoá tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng gắn kết giữa phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, thi hành pháp luật, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn...


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trao giải Nhất cho Sở Giáo dục và Đào tạo

Hội nghị đã tiến hành trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, về giải tập thể, giải Nhất thuộc về Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường và Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đạt giải Nhì; UBND huyện Na Rì và UBND huyện Ba Bể đạt giải Ba; Sở Tư pháp, Sở Y tế, UBND huyện Chợ Đồn và UBND thành phố Bắc Kạn đạt giải Khuyến khích.


Trao giải Nhất cá nhân cho bà Nông Thị Vân

Về cá nhân, giải Nhất thuộc về bà Nông Thị Vân, chuyên viên Phòng Chính quyền - Đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ngoài ra còn có 03 giải Nhì, 04 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích được trao cho các cá nhân và 08 Giải phụ được trao cho các đơn vị cấp xã.

Nhân dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội nghị đã giới thiệu cho các đại biểu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp./.

Thu Trang