PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ba Bể: Hệ thống thủy lợi đáp ứng 80% diện tích lúa 2 vụ
Hiện nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện Ba Bể có khoảng 320 công trình thủy lợi các loại, phục vụ tưới tiêu cho hơn 2.400 ha đất nông nghiệp, đáp ứng khoảng 80% diện tích lúa 2 vụ của toàn huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Những cánh đồng chủ động nước tưới, người dân xã Khang Ninh gieo cấy đảm bảo khung thời vụ

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, toàn huyện có khoảng 320 công trình thủy lợi các loại, trong đó có 196 công trình đã được đầu tư xây dựng kiên cố và bán kiên cố từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn huyện là 317,66 km, trong đó đã kiên cố hoá được 186 km.

Tổng số diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện cần tưới theo kế hoạch là 2.690 ha, trong đó có 2.550 ha cây trồng hằng năm. Hiện nay, toàn huyện có trên 2.400 ha đất gieo trồng được chủ động tưới tiêu, gồm 1.743,84 ha lúa, 420 ha rau màu, 124 ha nuôi trồng thủy sản.

Các xã trên địa bàn huyện đều đáp ứng yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”./.

Hương Dịu