PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ba Bể đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm
Với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và Nhân dân trên toàn huyện Ba Bể, tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục có bước phát triển ổn định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nông dân xã Phúc Lộc thu hoạch lúa xuân

Tập trung chỉ đạo, điều hành

Trên cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND tỉnh, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2022, UBND huyện Ba Bể đã tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. 

Từ cuối năm 2021, UBND huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022. Ngay đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2022. UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết của tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện đề ra; tập thể UBND huyện bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức giao ban hằng tháng, hằng quý và đột xuất để xử lý những vấn đề phát sinh, tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương.

Nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể, trong 6 tháng đầu năm 2022, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn đạt kết quả khá. Toàn huyện thực hiện được 1.675,1 ha lúa xuân, đạt 97% kế hoạch (KH); 1.135,89 ha ngô, đạt 99% KH; cây khoai lang thực hiện được 36,23 ha, đạt 145% KH; cây khoai môn thực hiện được 15 ha, đạt 100% KH; cây đậu đỗ các loại thực hiện được 25,78 ha, đạt 172% KH...

Công tác phát triển chăn nuôi được huyện quan tâm chỉ đạo (Ảnh: Chăn nuôi bò vỗ béo tại thôn Nà Tạ, xã Thượng GIáo)

Hiện nay, tổng đại gia súc của huyện có 11.177 con, đạt 92% KH, trong đó đàn ngựa có 147 con, đạt 122% KH; đàn dê có 4.136 con, đạt 102,4% KH; đàn lợn 32.605 con, đạt 109,4% KH; đàn gia cầm có 226.715 con, đạt 82,3% KH. Cùng với phát triển đàn vật nuôi, công tác phát triển nuôi trồng thủy sản được huyện quan tâm, diện tích nuôi ao 124 ha, đạt 101% KH; cá lồng thực hiện được 2.495 m3, đạt 108% KH.

Công tác trồng và phát triển rừng được tập trung thực hiện. Toàn huyện đã trồng được 475,91 ha, đạt 113% KH. Trong đó, trồng rừng phân tán được 109,8 ha, đạt 109% KH; trồng lại rừng sau khai thác, trồng theo các dự án, chương trình khác được 366,83 ha, đạt 115% KH.

Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp diễn ra ổn định. Tổng giá trị sản xuất, khai thác, chế biến, chế tạo, sản xuất phân phối điện, nước toàn ngành công nghiệp của huyện đạt trên 36,372 tỷ đồng, đạt 109,42% so với cùng kỳ năm 2021.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân 50,279 tỷ đồng vốn năm 2022 được giao, theo đó tính đến 25/5, huyện đã thực hiện giải ngân đạt 54% KH.

Do dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực. Riêng trong lĩnh vực du lịch, khách đến với khu du lịch Ba Bể đạt hơn 28.000 lượt, tăng hơn 8.000 lượt so với cùng kỳ năm 2021.

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước đối với từng lĩnh vực, 6 tháng đầu năm 2022, huyện Ba Bể thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tính đến ngày 17/6/2022 đạt 33,315 tỷ đồng, đạt 71,6% KH năm 2022.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng được quan tâm. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo Phòng Giáo dục điều chỉnh lịch học phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; triển khai các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo kế hoạch. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được các cơ sở y tế thực hiện tốt. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, kịp thời tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định.

Hiện nay, huyện Ba Bể đang tập trung triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo kế hoạch nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra./.

Hương Dịu