PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Đồn 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
Qua 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã có những chuyển biến nhất định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các món ẩm thực tại chợ đêm Chợ Đồn đảm bảo ATTP

Trên cơ sở Luật ATTP, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị của Chính phủ, các Bộ, ngành và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Chợ Đồn đã bám sát nội dung chương trình, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện. Huyện đã xây dựng chương trình công tác, kịp thời nắm bắt nội dung chỉ đạo và kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về bảo đảm ATTP được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và được duy trì qua nhiều kênh thông tin để truyền tải đến các tổ chức, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Nhờ đó, kiến thức và thực hành về ATTP được từng bước nâng cao. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng được triển khai đồng bộ, đặc biệt tập trung vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và Tết Trung thu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh ATTP, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh nhằm nâng cao vai trò của UBND các cấp, vai trò quản lý của các cơ quan chức năng, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trách nhiệm của cộng đồng.

Trong Tháng hành động về ATTP hằng năm, tại cấp huyện, cấp xã đều duy trì tổ chức Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Tháng hành động; tuyên truyền bằng xe loa về những nguy cơ mất ATTP. Huyện cũng thường xuyên đăng tải các tin, bài có nội dung phản ánh thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức trên Cổng Thông tin điện tử của huyện; đăng tải kịp thời các thông tin chỉ đạo địa phương trong quản lý ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, Fanpage của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cũng đăng tải thường xuyên các tin tức, sự kiện liên quan đến hoạt động quản lý ATTP, thu hút nhiều lượt truy cập, chia sẻ.

Công tác phối hợp liên ngành về ATTP được chú trọng triển khai. Tại các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh ATTP, Tết Trung thu…, các đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh theo thẩm quyền quản lý. Trong giai đoạn 2011 - 2021, trên địa bàn huyện đã thành lập được 230 đoàn kiểm tra liên ngành từ huyện đến các xã, thị trấn. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến năm 2021 đã kiểm tra được 1999 lượt, trong đó có 1.197 lượt cơ sở được kiểm tra đạt yêu cầu; 802 cơ sở không đạt; nhắc nhở 792 cơ sở; 15 cơ sở bị xử lý vi phạm, thu nộp vào ngân sách nhà nước 8 triệu đồng; 6 cơ sở bị cảnh cáo, 2 cơ sở có sản phẩm bị đình chỉ lưu hành.

Trong giai đoạn 2011 - 2021, các cơ quan chức năng của ngành Y tế và Nông nghiệp, Công Thương đã cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 185 cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 160 cơ sở. Đối với các cơ sở thuộc diện không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, các đơn vị đã có văn bản hướng dẫn để quản lý các đối tượng, theo đó, chủ cơ sở phải cam kết bảo đảm ATTP với cơ quan quản lý có thẩm quyền; theo đó, đến nay đã có 164 cơ sở ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Để tiếp tục triển khai Luật ATTP, huyện xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATTP. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh các các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý về ATTP. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, tập trung liên kết theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương. Quản lý chặt chẽ vệ sinh ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống…; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm vệ sinh ATTP. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác giám sát các quy định về ATTP, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP gắn với tiêu dùng và sử dụng thực phẩm an toàn./.

Hương Lan