PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Đồn tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2021
Từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Đồn đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Đồng Thắng tập trung sản xuất vụ Xuân 2021

Bước vào sản xuất vụ Xuân, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung thu hoạch cây trồng vụ Đông, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mới. Đến ngày 15/3/2021, toàn bộ 1.770 ha lúa của huyện đã được cấy đúng khung thời vụ. Các loại cây trồng khác cũng đang được người dân gieo trồng, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong phát triển chăn nuôi, huyện đã thực hiện tốt công tác phát triển gia súc, gia cầm, duy trì số lượng tổng đàn với hơn 8.000 con trâu, bò, ngựa, hơn 18.200 con lợn và hơn 330.200 con gia cầm; thường xuyên chăm sóc, bảo vệ, phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm. Huyện đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Bệnh Lở mồm long móng trên đàn gia súc và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn xuất hiện trên địa bàn huyện đã được địa phương quyết liệt chỉ đạo các biện pháp xử lý và phòng, trừ khống chế dịch bệnh theo quy định.

Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được huyện quan tâm triển khai để duy trì, phát huy 20 sản phẩm đã đạt 3 sao cấp tỉnh từ 2018 - 2020, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và phấn đấu phát triển thêm khoảng 2 - 5 sản phẩm đạt 3 sao trở lên.

Trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Đồng Thắng, Yên Thượng và Nghĩa Tá. Năm 2021, phấn đấu xây dựng xã Phương Viên và Yên Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã chỉ đạo các xã chủ động rà soát các tiêu chí, xây dựng nhu cầu đầu tư, giải pháp thực hiện để phấn đấu đạt kế hoạch đề ra.

Đối với công tác xây dựng cơ bản, huyện tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp. Tính đến ngày 15/3/2021, giải ngân nguồn vốn của huyện quản lý đạt 42,7% kế hoạch.

Công tác thu ngân sách được huyện đặc biệt quan tâm. Năm nay, huyện Chợ Đồn có kế hoạch thu 112.800 triệu đồng. Địa phương đã tập trung thực hiện các biện pháp thu ngân sách, tăng cường chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế. Tính đến ngày 15/3/2021, tổng số thu đạt 13,7% kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa, xã hội được huyện triển khai thực hiện tốt. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được huyện triển khai thực hiện nghiêm. Chốt kiểm dịch y tế liên ngành được đặt trên tuyến Quốc lộ 3C, tại thôn Tông Quận, xã Bình Trung hoạt động từ 31/01/2021 đến ngày 05/3/2021, đảm bảo công tác trực 24/24h. Qua kiểm tra, không có các trường hợp sốt, ho, khó thở,... chưa phát hiện người có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 ra, vào địa bàn.

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được quan tâm triển khai, đến nay, đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã; ban hành Nghị quyết ấn định đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị đảm bảo thời gian. Đồng thời, huyện hướng dẫn các đơn vị thực hiện Hội nghị giới thiệu người ứng cử và nhận hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử theo quy định, ban hành các văn bản triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử theo quy định.

Trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công. Cùng với đó là chỉ đạo triển khai thực hiện công tác sản xuất ở cơ sở, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp đảm bảo hoàn thành theo thời gian hợp đồng đã ký kết. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.../.

Hương Lan