PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Đồn: Tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo
Trong 20 năm qua, huyện Chợ Đồn đã có hơn 6.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, con em học tập, học nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm… Qua đó góp phần quan trọng tạo sinh kế, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống của người dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Anh Triệu Văn Ninh thôn Bản Chang, xã Bằng Phúc được vay vốn tín dụng chính sách phát triển chăn nuôi

Chợ Đồn luôn xác định công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành Nghị quyết về công tác giảm nghèo và đề ra mục tiêu giảm hộ nghèo hằng năm. Việc triển khai chính sách tín dụng là một trong những nội dung quan trọng để huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thường xuyên bám sát nội dung trong chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách tại cơ sở; đưa nội dung này vào các thông báo kết luận, nghị quyết phiên họp thường kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Địa phương đã quan tâm huy động, tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thông qua việc bố trí ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để ủy thác cho vay, đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trong 20 năm qua, nguồn vốn cho vay không ngừng tăng trưởng đã ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. UBND huyện đã cân đối ngân sách chuyển 2.970 triệu đồng sang Ngân hàng CSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp cùng với các cơ quan, phòng, ban, huyện, UBND cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên hội viên hưởng ứng “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác nhận đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội theo đúng quy định. Tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chấp hành các thủ tục, quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại các xã, chất lượng công tác ủy thác và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; đôn đốc thu hồi, xử lý kịp thời nợ đến hạn, quá hạn.

Điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều niêm yết công khai các thông tin về điều kiện, quy trình, thủ tục vay vốn của từng chương trình cho vay. Khách hàng giao dịch trực tiếp với Ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm, nhận tiền vay và trả nợ dưới sự chứng kiến của cán bộ, các tổ chức chính trị xã hội hoặc Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Mô hình Điểm giao dịch xã chính là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, là một đặc thù riêng có của Ngân hàng CSXH, đã và đang phát huy hiệu quả rất tích cực trong hoạt động của Ngân hàng CSXH. Mô hình này vừa tạo thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận dịch vụ, thông tin về tín dụng chính sách xã hội, tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, vừa đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “Giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”, góp phần hạn chế nguy cơ dẫn đến thất thoát, tham ô, chiếm dụng vốn, tạo được lòng tin của Nhân dân với các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của Ngân hàng CSXH.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện và Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Chợ Đồn, hoạt động cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả. Trong 20 năm thực hiện Chương trình, doanh số cho vay được 40.134 lượt khách hàng, đạt trên 1.069.000 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt trên 718.000 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30/6/2022 đạt 351.096 triệu đồng, tăng hơn 351.800 triệu đồng so với thời điểm nhận bàn giao 2003, gấp 35,7 lần so với dư nợ khi thành lập, với 6.197 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn; dư nợ bình quân là 57 triệu đồng/khách hàng. Từ nguồn vốn này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến tháng 12/2021 xuống còn 18,37%, đời sống Nhân dân đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, bản, tổ dân phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời, giúp cho gần 40.134 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn, tạo điều kiện cho hơn 3.800 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động, giúp cho 1.667 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; 529 lao động đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ xây mới và cải tạo 16.622 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 246 ngôi nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ 21 khách hàng xây mới, sửa chữa nhà để ở giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống; hỗ trợ 2 cơ sở giáo dục mầm non có vốn phục hồi kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid-19...

Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, như: Mô hình nuôi trâu của hộ thanh niên Vừ Văn Lành, thôn Cốc Slông, xã Xuân Lạc do Đoàn Thanh niên quản lý; mô hình chăn nuôi bò của hộ ông Nông Văn Duyến, tổ 17, thị trấn Bằng Lũng do Hội Nông dân quản lý; mô hình trồng rừng mỡ - quế, hồng không hạt, nuôi trâu của hộ chị Nông Thị Luyện, Hội viên phụ nữ thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc, hay mô hình kinh tế tổng hợp của hộ ông Ma Văn Thức, thôn Che Ngù, xã Yên Thượng...

Các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Chợ Đồn nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH 
vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Kết quả trên đã khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, có tính nhân văn trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo của địa phương./.

Hương Lan