PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh
Trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Chợ Mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng được nâng cao. Chất lượng giáo dục toàn diện đã có sự chuyển biến tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện nay, huyện Chợ Mới có 36 trường học, gồm 14 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 6 trường trung học cơ sở (THCS), 4 trường Tiểu học & THCS, 1 trường trung học phổ thông (THPT), 1 trường THCS & THPT, 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 2 nhóm trẻ tư thục.

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập cũng như đội ngũ giáo viên còn thiếu, song huyện Chợ Mới luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên được tăng cường nhằm xây dựng môi trường văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; thực hiện chuyển đổi số; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại.

Hoạt động nâng cao chất lượng kiểm định giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được duy trì và phát triển. Hằng năm, 100% các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục. Năm 2021, huyện có Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia. Năm 2023, huyện tiếp tục thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng đối với 5 trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch của tỉnh.

Giáo viên Trường Tiểu học Nông Hạ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Để có được đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, huyện quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tuyển dụng, tiếp nhận giáo viên; đồng thời bố trí kinh phí đào tạo bồi dưỡng giáo viên các cấp, đặc biệt là đối với các môn Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài ra, tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường, lớp học; xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau THCS, xây dựng xã hội học tập.

Các nhà trường trên địa bàn huyện cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh. Tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học"; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, nhất là các sản phẩm thuốc lá mới trong nhà trường; chú trọng công tác xây dựng trường học “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”; triển khai thực hiện chủ đề “Xây dựng trường mầm non xanh, an toàn, thân thiện” đối với cấp học mầm non; tăng cường xây dựng phong trào đọc sách, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy truyền thống lịch sử địa phương.

Nhờ những nỗ lực đó, công tác giáo dục trên địa bàn huyện có những chuyển biến đáng kể. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp hợp lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới; công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Chất lượng giáo dục toàn diện đã có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh học lực giỏi, khá tăng qua các năm, tỷ lệ học sinh lưu ban, học sinh bỏ học giảm.

Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 28,6%; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đạt 99,9%, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi duy trì đạt 100%. Đối với giáo dục phổ thông, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Hằng năm, huyện thực hiện đào tạo nghề cho khoảng 840 lượt người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 58%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện Chợ Mới cũng còn gặp một số khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong các nhà trường còn thiếu và chưa đồng bộ, nhiều phòng học đã xuống cấp không đáp ứng yêu cầu đổi mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại một số trường còn thiếu, còn nhiều giáo viên chưa đạt trình độ đào tạo theo quy định, nhất là cấp tiểu học...

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, huyện Chợ Mới đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về tầm quan trọng của việc đổi mới GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đổi mới quản lý nhà nước về GD&ĐT; thực hiện rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục.../.

Ngọc Tú