PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 34 triệu đồng/năm
Năm 2021, huyện Chợ Mới phấn đấu: Nâng tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện lên 34 triệu đồng/năm; đảm bảo bình quân lương thực đạt 519,5 kg/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% so với năm 2020…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, dịch bệnh, song năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tình hình phát triển kinh tế huyện Chợ Mới vẫn có những chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, như: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 21.997 tấn, bằng 102% kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 14.700 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 159% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,8% so với thời điểm cuối năm 2019. Trong năm, huyện có thêm 05 hợp tác xã được thành lập mới; có 05 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh… Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 31,5 triệu đồng, bằng 101,6% kế hoạch.

Ảnh: Người dân xã Như Cố, huyện Chợ Mới thu hái chè búp

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2020 và các chỉ tiêu năm 2021 đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI lần thứ ba vừa thông qua, thời gian tiếp theo, huyện Chợ Mới sẽ thực hiện cơ cấu lại lĩnh vực, sản phẩm, các cây trồng có giá trị kinh tế cao thành vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Phát triển nông - lâm nghiệp dựa trên phát triển chuỗi giá trị của các ngành hàng, các sản phẩm có lợi thế, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển sản xuất theo chuỗi một số nông lâm sản chủ lực huyện Chợ Mới giai đoạn 2019-2025”, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển những sản phẩm nông - lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi như: Cây chè Shan tuyết tại các xã Bình Văn, Yên Hân và Yên Cư, cây chè trung du, cây cam, quýt... Đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung, phân tán đảm bảo về chất lượng, hiệu quả, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Trong chăn nuôi, tập trung chỉ đạo, khuyến khích người chăn nuôi phát triển đàn vật nuôi theo hướng tập trung tại các gia trại, trang trại; chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh.

Đồng thời phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến. Tập trung công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Quảng Chu để thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp gia tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư công. Quản lý chặt chẽ hoạt động thương mại, dịch vụ bảo đảm nhu cầu hàng hóa thiết yếu. Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm nông - lâm sản, sản phẩm công nghiệp của huyện. Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế tập thể…/.

Một số chỉ tiêu về kinh tế năm 2021 huyện Chợ Mới: Thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 21.652 tấn; lương thực bình quân đầu người 519,5 kg/năm; diện tích đất ruộng, soi bãi có thu nhập đạt 100 triệu đồng/ha trở lên đạt 430 ha; tổng đàn trâu, bò, ngựa 7.610 con; đàn lợn 30.300 con; đàn dê 8.100 con; tổng đàn gia cầm 702.500 con; tổng diện tích trồng rừng mới 950 ha; tổng thu ngân sách trên địa bàn 14.800 triệu đồng.../.

 

Thu Cúc