PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

12/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới tổ chức 14 lớp tập huấn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công và chứng thực bản sao điện tử năm 2022
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính nhà nước của các cơ quan, đơn vị, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn, trong tháng 4/2022, UBND huyện Chợ Mới sẽ tổ chức 14 lớp tập huấn các nội dung về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công và chứng thực bản sao điện tử năm 2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham gia tập huấn có lãnh đạo UBND, cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã; các Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng, Trưởng ban mặt trận thôn/tổ.

Lớp tập huấn tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới

Chương trình tập huấn cung cấp, hướng dẫn chi tiết cách thức sử dụng hệ thống dịch vụ hành chính công Một cửa điện tử (quy trình nộp hồ sơ trực tuyến qua phần mềm Một cửa điện tử, quy trình nộp hồ sơ trực tiếp, tiếp nhận và ký duyệt); quy trình xử lý hồ sơ chứng thực điện tử (bổ sung, cập nhật hồ sơ). Ngoài ra còn hỗ trợ các đơn vị, cá nhân giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong ứng dụng các phần mềm dùng chung như: Thư điện tử công vụ, chữ ký số, phần mềm Một cửa điện tử… để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn.

Việc tổ chức tập huấn cho 14 xã, thị trấn trong toàn huyện là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu về công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 của Huyện ủy Chợ Mới. Điều này cũng cho thấy quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác cải cách hành chính nói riêng, công cuộc chuyển đổi số nói chung.

Ngày 12/4, lớp tập huấn đầu tiên đã được tổ chức tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới. Theo Kế hoạch, các lớp tập huấn sẽ hoàn thành trong tháng 4/2022./.

Thu Hiền (Sở TTTT)