PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Chợ Mới đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Chợ Mới

Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chợ Mới đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện bầu cử; ban hành Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử, Kế hoạch thực hiện tuyên truyền cuộc bầu cử, Kế hoạch đáp ứng phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử; thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập Tiểu ban khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự và y tế và Tiểu ban tuyên truyền và vận động bầu cử, đồng thời thành lập Tổ giúp việc công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, dân chủ, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện đã thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch. Trong đó chủ động kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương về những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mở rộng dân chủ trong công tác hiệp thương giới thiệu cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức đảm bảo thời gian, đúng theo hướng dẫn. Huyện xác định số lượng đại biểu HĐND cấp huyện là 30 đại biểu, cấp xã là 259 đại biểu.

Tại các Hội nghị hiệp thương, Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung giải trình các vấn đề các đại biểu thắc mắc, quan tâm. Qua đó, các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đều được đại biểu tham gia thống nhất tán thành với tỷ lệ cao. Nhìn chung, việc giới thiệu người ứng cử từng bước được triển khai cụ thể, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Người được giới thiệu ứng cử có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân. Cơ cấu những người ứng cử bảo đảm tỷ lệ hợp lý, đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi... Hiện nay, huyện đang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người ứng cử.

Huyện có 108 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí được các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được quan tâm triển khai. Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn nhận dấu Ủy ban bầu cử, dấu Ban bầu cử, phát cho các Ban bầu cử cấp huyện, cấp xã và chuẩn bị công tác thống kê danh sách cử tri, in ấn tiểu sử người ứng cử phát đến các hộ gia đình.

Công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương đến thời điểm này cơ bản thuận lợi, huyện đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo, nỗ lực để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công vào ngày 23/5/2021./.

Hương Lan