PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

10/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Chợ Mới triển khai mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” tại Bộ phận Một cửa của huyện
Để tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, bắt đầu từ ngày 1/1/2024, huyện Chợ Mới triển khai mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” được thực hiện một lần trong tuần làm việc, tại Bộ phận Một cửa của huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của huyện

Về lĩnh vực và thời gian thực hiện mô hình, cụ thể như sau: Đối với lĩnh vực hộ tịch vào cuối giờ buổi chiều thứ Ba hằng tuần; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cuối giờ buổi chiều thứ Năm hằng tuần và lĩnh vực y tế vào cuối giờ buổi sáng thứ Hai hằng tuần. Đơn vị thực hiện tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Khi tổ chức, cá nhân đến Bộ phận Một cửa của huyện thực hiện thủ tục hành chính sẽ được công chức các phòng chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn nộp hồ sơ, nộp phí, lệ phí (nếu có).

Việc triển khai mô hình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa của huyện trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện…/.

Ngọc Tú