PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ngân Sơn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn
Những năm qua, huyện Ngân Sơn đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi… là những lĩnh vực được huyện tập trung ưu tiên đầu tư.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tuyến đường thôn Nà Cha - Nà Vài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn 

Trong những năm gần đây, các tuyến đường giao thông ở khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã từng bước được xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Từ năm 2016 đến nay, Ngân Sơn đã đầu tư được 160 dự án đường giao thông nông thôn; 100% các xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm và đi lại được 4 mùa, 143/143 thôn có đường đi xe máy đến trung tâm thôn, trong đó 98 thôn có đường được cứng hóa.

Bên cạnh phát triển mạng lưới giao thông, toàn huyện cũng đã đầu tư xây dựng được 31,6km đường dây điện 35KV, 39,4km đường dây điện 0,4KV, 21 trạm biến áp; 79 công trình giáo dục, 01 công trình y tế, 44 công trình thủy lợi; xây mới 05 trụ sở xã, 100% số xã có trụ sở mới; 100% số thôn có đường xe máy đi lại thuận tiện vào mùa khô....

Hạ tầng thiết yếu những năm qua trên địa bàn Ngân Sơn được đầu tư xây dựng từ trung tâm huyện đến các xã, thôn đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo niềm tin, sự phấn khởi cho nhân dân. Tuy nhiên, do là huyện miền núi vùng cao, địa hình phức tạp, vốn đầu tư để xây dựng các cơ sở hạ tầng lớn trong khi nguồn lực của địa phương hạn hẹp nên hạ tầng cơ sở thiết yếu trên địa bàn huyện nhìn chung vẫn chưa đồng bộ, chưa thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Vì vậy, giai đoạn tiếp theo, huyện Ngân Sơn xác định tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đa dạng hóa các hình thức huy động, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; đầu tư theo quy hoạch, đúng hướng, đúng trọng tâm để phát huy hiệu quả cao nhất; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thi công, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, thời gian, chất lượng; quản lý chặt chẽ nguồn vốn trong quá trình đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí; phân cấp trong quản lý đầu tư, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Mục tiêu phấn đấu của huyện là đến năm 2025: 70% số thôn trên địa bàn huyện có đường bê tông hóa; 100% trạm y tế cấp xã được xây dựng chuẩn hoá về cơ sở vật chất; 100% số xã, thị trấn có nhà văn hoá; 80% số thôn, khu có nhà văn hóa đạt chuẩn; 100% số xã, thị trấn có trạm thông tin, truyền thanh hoạt động tốt; trên 97% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; xây dựng các hồ chứa nước trong quy hoạch, kiên cố hoá các tuyến kênh, mương, nâng diện tích tưới lên trên 70% diện tích cây lúa; đầu tư xây dựng mới 05 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, trong lĩnh vực nông nghiệp - thủy lợi, huyện đang tập trung nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các hạng mục công trình, ưu tiên đầu tư các công trình xây dựng mới nhằm tăng diện tích tưới tiêu; cứng hóa các công trình đã có để hạn chế thất thoát nước và nâng cao hiệu quả tưới tiêu; đầu tư các công trình đầu mối, công trình có diện tích khu tưới lớn; các công trình vừa và nhỏ, công trình nội đồng đầu tư theo phương thức Nhà nước hỗ trợ một phần, còn lại do dân đóng góp.

Đối với giao thông, Ngân Sơn xác định đầu tư phù hợp với quy hoạch hệ thống giao thông của tỉnh và khu vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; ưu tiên đầu tư các tuyến đường đến các vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm, vùng động lực phát triển. Đến năm 2025 phấn đấu đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới khoảng 75km đường giao thông nông thôn; 70% số thôn, bản có đường được cứng hóa đến trung tâm thôn. Các công trình hoàn thành đều được bàn giao cho đơn vị, tổ chức cụ thể để quản lý; hằng năm bố trí kinh phí sửa chữa thường xuyên để bảo vệ công trình sử dụng lâu dài; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, kinh doanh dịch vụ lấp chiếm lòng, lề đường.

Ngoài ra, phấn đấu đầu tư xây dựng hệ thống điện đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu tiêu thụ điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung ở các thôn, bản; đầu tư xây dựng nâng cấp các chợ đầu mối nông sản ở trung tâm các xã hiện nay đã xuống cấp nhằm đảm bảo phù hợp với mật độ dân cư giao dịch mua bán hàng hoá, xây dựng quy mô phù hợp với tiêu chuẩn nông thôn mới; thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án du lịch sinh thái có tiềm năng phát triển trên địa bàn huyện; đầu tư các nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn bằng nguồn vốn chương trình nông thôn mới và dân đóng góp, xã hội hóa; sửa chữa nâng mạng lưới thông tin ở các xã, thị trấn, đảm bảo hoạt động tốt phục vụ cho công tác thông tin và tuyên truyền; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; đầu tư hệ thống xử lý rác thải y tế ở bệnh viện huyện, trạm y tế xã đạt tiêu chuẩn ngành, phục vụ cho công chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn…/.

Thu Cúc