PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Ngân Sơn tập trung ứng phó với rét đậm, rét hại
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới đây, thời tiết tiếp tục lạnh, rét đậm, có nơi rét hại. Trước tình hình đó, huyện Ngân Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe, đời sống, hoạt động sản xuất của Nhân dân trên địa bàn huyện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, UBND huyện Ngân Sơn yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện; UBND các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để chủ động phòng, chống kịp thời; bảm bảo an toàn cho người cao tuổi, trẻ em, học sinh; giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất. Chú trọng đàn gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung; thực hiện phòng, chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Chú trọng bảo vệ, chăm sóc các cây trồng vụ đông. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, Căn cứ chỉ đạo của ngành chuyên môn cấp trên cho học sinh nghỉ học. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử huyện Ngân Sơn để người dân biết, phòng tránh, nhằm giảm thiểu thấp nhất hậu quả do rét đậm, rét hại gây ra. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, cứu chữa kịp thời các trường hợp phát sinh bệnh do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra./.

Ngọc Tú