PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện Pác Nặm duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
Tại huyện Pác Nặm, công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

“Ngày hội thể thao của bé” năm học 2022 - 2023 của Trường Mầm non An Thắng 

Để thực hiện công tác PCGD theo đúng kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng việc duy trì và nâng cao kết quả PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, duy trì và nâng cao kết quả PCGD trung học cơ sở (THCS) mức độ 1.

Phát huy vai trò của cơ quan thường trực về PCGD, XMC, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCGD, XMC; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; tham mưu tổ chức kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC theo quy định.

Để đảm bảo việc thực hiện PCGD, XMC, cơ sở vật chất các trường, lớp học và nguồn nhân lực được huyện quan tâm sắp xếp, bố trí. Đến nay, huyện có 11 trường mầm non, các phòng học đều được xây kiên cố, bán kiên cố, đảm bảo 54 phòng/54 lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ bộ đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non. Cấp tiểu học có 12 trường, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia, 215 phòng học tại các trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quy định, an toàn, đủ trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, các trường đều có điều kiện tối thiểu cho học sinh khuyết tật học tập thuận lợi. Cấp THCS có 11 trường, trong đó có 1 trường đạt chuẩn quốc gia, 88 phòng học đạt quy chuẩn, an toàn, đủ trang thiết bị dạy và học. Năm 2022, toàn huyện có 12 lớp XMC tại các xã Bộc Bố, Xuân La, An Thắng, Nhạn Môn, Cổ Linh; các lớp học sử dụng phòng học cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường tiểu học, nhà họp thôn của các xã, đảm bảo việc giảng dạy XMC.

Đội ngũ giáo viên tại các trường học được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Toàn huyện có 184 giáo viên mầm non, 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định, 61 giáo viên dạy trẻ 5 tuổi đều đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Các trường tiểu học có 338 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 21 cán bộ quản lý, 302 giáo viên, 15 nhân viên; 100% giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định, 78,81% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; các trường học đều có đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, văn phòng. Các trường THCS có 230 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 21 cán bộ quản lý, 176 giáo viên, 23 nhân viên; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên đạt 87,5%; tỷ lệ giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ giáo viên/lớp là 2,2, không đủ cơ cấu giáo viên theo quy định; không đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng.  

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác PCGD, XMC trên địa bàn huyện đã đạt một số kết quả tích cực: Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường và trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ 11 -14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,2%; thanh, thiếu niên từ 15 - 18 tuổi phải phổ cập giáo dục THCS tốt nghiệp đạt tỷ lệ 81,36%; tỷ lệ thanh niên từ 15 - 18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang theo học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đạt 55%; tỷ lệ đối tượng 15 - 18 tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 THPT, bổ túc THPT, năm thứ nhất trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề tăng 6,57%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2021 - 2022 đạt 99,32%.

Huyện Pác Nặm đạt tiêu chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1, đạt chuẩn XMC mức 1, chưa đạt chuẩn phổ cập THPT.

Năm 2023, huyện Pác Nặm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác PCGD, phân luồng học sinh sau THCS và XMC cho người lớn nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác PCGD, XMC, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho giáo dục; tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả công tác PCGD, XMC…/.

Hương Dịu