PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm: Kinh tế - xã hội 7 tháng với nhiều chuyển biến tích cực
Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nỗ lực của người dân, trong 7 tháng đầu năm 2022, huyện Pác Nặm đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sản lượng lương thực có hạt vụ xuân 2022 của huyện Pác Nặm ước đạt trên 11.500 tấn

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã đã thực hiện tốt phương án sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị đầy đủ giống lúa, ngô, cây màu, các vật tư khác phục vụ cho sản xuất; chỉ đạo kiểm tra, nạo vét kênh mương đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Vụ xuân 2022, diện tích gieo trồng các cây trồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, cây lương thực có hạt gieo trồng được 2.677,54 ha, đạt 101,5% kế hoạch, sản lượng ước đạt trên 11.501 tấn. Các cây trồng hằng năm khác được tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện góp phần nâng cao giá trị trong sản xuất với tổng diện tích trên 519 ha. Vụ mùa, toàn huyện có kế hoạch thực hiện 1.400 ha lúa và 420 ha ngô. Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, Nhân dân đang làm đất gieo trồng ngô. Các cây trồng khác như khoai lang, rau các loại, đậu đỗ… đang được các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Ngoài ra, toàn huyện thực hiện chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế vụ xuân được 46,82/50 ha, bằng 93,64% kế hoạch; diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên thực hiện 100 ha tại 10/10 xã với 811 hộ tham gia; thực hiện được 42,45 ha chỉ tiêu kế hoạch phát triển cây trồng có lợi thế như mận, hồng, đào, lê và cây dược liệu... 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được huyện Pác Nặm quan tâm chỉ đạo. Với kế hoạch thực hiện 340 ha, đến nay, toàn huyện đã tổ chức trồng rừng đạt 343,52 ha, đạt 101,3% KH. Trong đó, dân tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng mới 139,36 ha.

Giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2022 (giá so sánh 2010) ước đạt 9,447 tỷ đồng, đạt 78,72% KH. Với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao cho các đơn vị thực hiện là 51.114,9 triệu đồng, toàn huyện đã thực hiện giải ngân được trên 23.480 triệu đồng, đạt 45,9% KH vốn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm ước đạt 117 tỷ đồng, bằng 67,24% KH năm 2022.

Công tác thu ngân sách được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2022, giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách hằng quý cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Tính đến 28/7, toàn huyện thu ngân sách đạt 4.593 triệu đồng, bằng 44,5% dự toán giao.

Trong 7 tháng đầu năm, toàn huyện đã chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đến nay, bình quân đạt 10,5 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với đầu năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện chiếm 55,66%, cận nghèo chiếm 14,87%.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo đúng kế hoạch và đang chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022 - 2023. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân luôn được quan tâm, tăng cường, duy trì thực hiện tốt. Hoạt động thông tin, tuyên truyền được chú trọng, nội dung các tin, bài, phóng sự đã kịp thời phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng diễn ra trên địa bàn huyện. Chế độ chính sách cho các đối tượng được huyện chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện năm 2022, Pác Nặm đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ; đẩy mạnh thực hiện hoàn thành mục tiêu các chương trình, dự án, đề án về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo phân kỳ năm 2022; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung triển khai nhanh chóng, quyết liệt, có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…/.

Hương Dịu