PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, huyện Pác Nặm đã và đang tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trên cơ sở quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2021, UBND huyện Pác Nặm đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ tháng 12/2020; ban hành chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trong tháng 01/2021; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian quy định. Chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chính sách cho các đối tượng...

Để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ, hằng tuần, hằng tháng, UBND huyện đã tổ chức họp lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn và UBND các xã để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng kế tiếp về thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đề ra. Trong 3 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành trên 1.000 văn bản các loại để chỉ đạo, điều hành giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, kiện toàn bộ máy hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, huyện Pác Nặm đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm.

Để triển khai có hiệu quả công tác sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc vụ Đông năm 2020, triển khai thực hiện phương án sản xuất vụ Xuân năm 2021 đảm bảo đúng khung thời vụ và chỉ tiêu kế hoạch; ban hành phương án phòng chống hạn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển những diện tích đất trồng lúa không chủ động nước sang trồng cây màu khác, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống, vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất của Nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy xong lúa xuân với diện tích ước đạt 805/805 ha, đạt 100% KH; gieo trồng xong ngô ruộng và soi bãi với diện tích ước đạt 1.832 ha, đạt 100% diện tích. Hiện nay, Nhân dân đang thực hiện gieo trồng ngô đồi và các loại cây trồng theo chỉ tiêu kế hoạch giao.

Người dân Pác Nặm đang tích cực gieo trồng ngô đồi 

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện trong 3 tháng đầu năm ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. UBND huyện đã ban hành kế hoạch phát triển đàn vật nuôi và phòng chống dịch bệnh năm 2021, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ, cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên từ đầu năm đến nay không có dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn, ngày 08/02/2021, đã công bố hết dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại xã Bằng Thành. Hiện nay, công tác tiêm phòng định kỳ đợt 1 đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được huyện đặc biệt quan tâm, dự kiến tháng 4/2021, người dân sẽ được cấp cây giống trồng rừng. Các chương trình, dự án phát triển sản xuất năm 2021 đang được triển khai theo kế hoạch.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới, đăng ký các tiêu chí tập trung triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện nông thôn mới năm 2021; thành lập Tổ công tác tổ chức thẩm định các tiêu chí xã đăng ký thực hiện năm 2021; tham mưu phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, giúp đỡ địa bàn xã và các thôn của 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu. Đối với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện và tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương lựa chọn, đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021.

Với sự nỗ lực chung, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng cơ bản của huyện đều có sự chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 5,8 tỷ đồng (theo so sánh năm 2010) đạt 64,49% kế hoạch năm 2021 (9 tỷ đồng), bằng 151,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đầu năm năm 2021 ước đạt 47,5 tỷ đồng, bằng 30,25% kế hoạch năm 2021. Tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2020, đến 31/01/2021, huyện Pác Nặm giải ngân được 130,007 tỷ đồng, đạt 84,3% KH. Huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2021.

Công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt kết quả khá. Theo báo cáo của UBND huyện, thu ngân sách lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 2,749 tỷ đồng, đạt 28% dự toán năm 2021.

Các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội được huyện quan tâm triển khai thực hiện tốt, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra trường hợp mắc bệnh Covid-19. Công tác xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các bước theo đúng quy định. Ủy ban bầu cử huyện đã nhận được 60/60 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện; Ủy ban bầu cử các xã nhận 398/400 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, công tác bầu cử trên địa bàn huyện đang được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch.

Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng vụ Xuân, thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi kịp thời phòng trừ, khống chế, ngăn chặn không để lây lan trên diện rộng. Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng và công tác phát triển rừng. Tăng cường công tác thu ngân sách. Thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2021 đảm bảo triển khai thi công ngay khi được giao kế hoạch vốn. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.../.

Hương Dịu