PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Huyện ủy Chợ Đồn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Sáng 27/4/2021, Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 5 năm qua, các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên với nội dung, hình thức phù hợp. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập thể nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Hằng năm, 100% chi, đảng bộ đã đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, nhiều nội dung có tính đột phá gắn với nhiệm vụ chuyên môn, vị trí công tác. Đối với các chi bộ nông thôn, việc đăng ký học tập và làm theo Bác được thực hiện bằng những việc làm cụ thể như: Xây dựng đường điện thắp sáng khu dân cư, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Số nội dung đăng ký, học tập của các cá nhân đạt trên 12.000 việc đối với từng chuyên đề hằng năm.

Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn huyện ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, sản xuất, trong lao động, học tập, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự… Từ năm 2019 đến năm 2020, toàn huyện đã đóng góp gần 2 tỷ đồng, hiến gần 11.000 m2 đất và gần 18.600 ngày công để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng... Nhiều địa phương đã hưởng ứng việc xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn như: Xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ, cầu dân sinh và các công trình phúc lợi khác. Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Một số mô hình được triển khai, nhân rộng như mô hình “Nuôi ong lấy mật”, “Sạch nhà tốt ruộng”, “Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự” của Hội Nông dân; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Tại Hội nghị sơ kết, nhiều tham luận về việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được chia sẻ với nhiều cách làm hay, sáng tạo và có sức lan tỏa sâu rộng.

17 cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021

Dịp này, 18 tập thể và 17 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2021 đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen./.

Hương Lan