PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographic] 7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công
Theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công Quốc gia rất thuận tiện, đơn giản.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công như thế nào? - Ảnh 1.

Theo baochinhphu.vn