PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
[Infographics] Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang nơi công cộng
Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 6/9/2022 chỉ rõ một số đối tượng, địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo baochinhphu.vn