PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
INFOGRAPHICS Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng
Kinh tế - xã hội nước ta tháng 10 và 10 tháng năm 2022 tiếp tục đà phục hồi, phát triển nhanh và mạnh với nhiều điểm sáng, nổi bật là kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm…

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 1.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 2.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 3.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 4.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 5.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 6.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 7.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 8.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 9.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 10.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 11.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 12.

 

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 13.

Theo baochinhphu.vn