Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Nhằm kiểm sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng, ngày 23 tháng 3 năm 2020, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-BCĐ về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

Xem tiếp


Để phối hợp triển khai đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2019 - 2022 theo Kế hoạch số 236-KH/TWĐTN-TNTN ngày 11/03/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Xem tiếp


Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn.

Xem tiếp


Nhằm góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh, ngày 10 tháng 3 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc ban hành xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ thực vật tại Khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp


Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2020 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ do Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.

Xem tiếp


Ngày 04/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ thực vật thuộc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In