Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, khai thác nước dưới đất công trình hệ thống (trạm) cấp nước sinh hoạt, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới

(Cập nhật lúc: 05/12/2019 16:40:55 )

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

Nội dung cụ thể như sau:

Tên công trình: Hệ thống (trạm) cấp nước thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích sử dụng nước của công trình: Cung cấp nước sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Mục đích sử dụng: Cấp nước cho kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp.

Giá tính tiền cấp quyền: 3.000 đồng/m3; Tổng số tiền phải nộp 868.560 đồng.

Phương án nộp tiền: Nộp theo năm;

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này; thực hiện các trách nhiệm theo quy định.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trường hợp phát hiện kê khai không trung thực dẫn đến giảm số tiền phải nộp thì sẽ bị truy thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu phát sinh các trường hợp phải điều chỉnh tiền cấp quyền tài nguyên nước, chủ giấy phép phải lập ngay hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 khai thác nguồn nước mặt công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn( 05/12/2019 16:23:54)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Bản Lẹng, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 11/11/2019 10:38:59)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn”( 05/11/2019 15:11:34)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:32:40)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Dầy, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:31:32)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:30:24)

Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác tận thu cát, cuội, sỏi khu vực Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn( 10/10/2019 15:35:28)

Cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, khai thác nguồn nước mặt công trình hệ thống (trạm) cấp nước sinh hoạt, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới( 10/10/2019 15:20:14)

Khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2019 15:54:38)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường( 26/09/2019 15:19:05)

Sign In