Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020.

Xem tiếp


Ngày 06/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 06/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng xưởng tận thu, chế biến kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng tại thôn Bản Tặc, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dưng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 16/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất bột kẽm ôxit.

Xem tiếp


Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập, tỉnh Bắc Kạn thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 919/STNMT-KS về việc về việc thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Xem tiếp

123456
Sign In