Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ thực vật tại Khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ thực vật thuộc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo tính trữ lượng khoáng sản cát, sỏi mỏ Pác Châm (Pắc Châm), xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Trữ lượng tính đến tháng 01 năm 2020).

Xem tiếp


Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2698/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản phốt pho rít tại mỏ Bản Nhuần, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (Trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2019).

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2592/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các trạm bơm tiếp nguồn, trồng rừng và thu dọn lòng hồ Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi.

Xem tiếp


Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Bản Lẹng, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (Trữ lượng tính đến tháng 7 năm 2019).

Xem tiếp


Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn” (Trữ lượng tính đến tháng 5/2019).

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In