Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1876/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Phương án chuyển đổi lò sấy thuốc lá bằng nhiên liệu củi sang nhiên liệu khác mang hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường”

Xem tiếp


Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát lũ, vượt dòng cứu hộ, cứu nạn đường Bộc Bố - Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1643/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị, tại Tổ 1 và Tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cơ sở chế biến gỗ Hoàng Nam.

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện chì 5.000 tấn/năm tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1495/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm, đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1482/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát sỏi mỏ Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn” (Trữ lượng tính đến tháng 6 năm 2018).

Xem tiếp


Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản chì, kẽm tại Nà Pù, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” (Trữ lượng tính đến tháng 02 năm 2017).

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

123
Sign In