Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 07/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác tận thu cát, cuội, sỏi khu vực Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 07/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND phê duyệt cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, khai thác nguồn nước mặt công trình hệ thống (trạm) cấp nước sinh hoạt, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới.

Xem tiếp


Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Ủy ban nhân tỉnh vừa có Công văn số 5179/UBND-KTTCKT ngày 13/9/2019 chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020.

Xem tiếp


Ngày 06/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 06/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng xưởng tận thu, chế biến kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng tại thôn Bản Tặc, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 1516/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 19 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dưng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567
Sign In