Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 12 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư Nhà máy chế biến gỗ Bắc Kạn.

Xem tiếp


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên vừa ký Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại và Shophouse Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ thiêu hủy (công nghệ lò đốt BD-ANPHA) giai đoạn 02.

Xem tiếp


Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát sỏi mỏ Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Cốc Lải, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc thu hồi và giao hạng mục công trình thuộc tiểu dự án cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cụm xã Hà Hiệu và Bành Trạch, huyện Ba Bể cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn quản lý khai thác (lần 1)

Xem tiếp


Ngày 12 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2132/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận Dự án “Tăng cường các biện pháp đồng quản lý tại Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc, thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích trong khu vực Bản Thi mở rộng” do Tổ chức PRCF tài trợ.

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của hợp phần 1 “Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn của tỉnh Bắc Kạn với xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng” thuộc Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2114/QĐ-UBND về việc bổ sung cục bộ mỏ cát, sỏi Cốc Coóc - Bản Pò vào Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Xem tiếp

12345
Sign In