Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điều chỉnh dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ thực vật tại Khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 13/02/2020 16:41:09 )

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Quang Tuyên ký Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ thực vật tại Khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

Lý do điều chỉnh: Dự án đã được phê duyệt từ năm 2013, đến thời điểm hiện tại các quy định về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất, chế độ chính sách về tiền lương, giá nguyên vật liệu, giá nhân công, máy thi công đã thay đổi. Đồng thời, qua thời gian hiện trạng địa hình và hiện trạng môi trường khu vực dự án cũng có nhiều biến đổi, do vậy cần điều chỉnh dự án đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung điều chỉnh cụ thể xem tại đây./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Điều chỉnh dự án Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ thực vật thuộc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Chợ Mới, huyện Chợ Mới( 04/02/2020 16:23:55)

Điều chỉnh dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 04/02/2020 16:22:17)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo tính trữ lượng khoáng sản cát, sỏi mỏ Pác Châm (Pắc Châm), xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 04/02/2020 16:13:06)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản phốt pho rít tại mỏ Bản Nhuần, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (Trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2019)( 10/01/2020 09:54:56)

Phê duyệt điều chỉnh hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các trạm bơm tiếp nguồn, trồng rừng và thu dọn lòng hồ Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt( 02/01/2020 10:33:09)

Cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, khai thác nước dưới đất công trình hệ thống (trạm) cấp nước sinh hoạt, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới( 05/12/2019 16:40:55)

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 khai thác nguồn nước mặt công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn( 05/12/2019 16:23:54)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Bản Lẹng, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 11/11/2019 10:38:59)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn”( 05/11/2019 15:11:34)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:32:40)

Sign In