Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điều chỉnh dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 04/02/2020 16:22:17 )

Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung điều chỉnh tên gọi của dự án cụ thể như sau:

Tên dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh

Tên dự án điều chỉnh

Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Lý do điều chỉnh dự án: Điều chỉnh tên dự án để đảm bảo phù hợp với đối tượng được hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo tính trữ lượng khoáng sản cát, sỏi mỏ Pác Châm (Pắc Châm), xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 04/02/2020 16:13:06)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản phốt pho rít tại mỏ Bản Nhuần, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (Trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2019)( 10/01/2020 09:54:56)

Phê duyệt điều chỉnh hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các trạm bơm tiếp nguồn, trồng rừng và thu dọn lòng hồ Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt( 02/01/2020 10:33:09)

Cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, khai thác nước dưới đất công trình hệ thống (trạm) cấp nước sinh hoạt, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới( 05/12/2019 16:40:55)

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 khai thác nguồn nước mặt công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn( 05/12/2019 16:23:54)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Bản Lẹng, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 11/11/2019 10:38:59)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn”( 05/11/2019 15:11:34)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:32:40)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Dầy, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:31:32)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:30:24)

Sign In