Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 khai thác nguồn nước mặt công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 05/12/2019 16:23:54 )

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi.

Nội dung cụ thể như sau:

Tên công trình khai thác, sử dụng nước: Hồ chứa nước Nặm Cắt.

Mục đích sử dụng nước của công trình: Cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ;

Mục đích sử dụng nước phải nộp tiền: Cấp nước cho công nghiệp, kinh doanh dịch vụ;

Giá tính tiền cấp quyền 3.000 đồng/m3; Tổng số tiền phải nộp 7.604.975.342đồng; Phương án nộp tiền: Nộp theo năm;

Thời gian bắt đầu vận hành công trình theo dự kiến của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 từ tháng 01 năm 2022, trường hợp có sự thay đổi về thời điểm bắt đầu vận hành công trình khai thác nước so với thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành khi phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, chủ giấy phép thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Cục thuế tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm ban hành thông báo nộp tiền cấp quyền chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định này; thực hiện các trách nhiệm theo quy định.

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; trường hợp phát hiện kê khai không trung thực dẫn đến giảm số tiền phải nộp thì sẽ bị truy thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu phát sinh các trường hợp phải điều chỉnh tiền cấp quyền tài nguyên nước thì chủ giấy phép phải lập ngay hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định./.

Hà Mai Lan

Tin bài mới:


Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Bản Lẹng, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 11/11/2019 10:38:59)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn”( 05/11/2019 15:11:34)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:32:40)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Dầy, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:31:32)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:30:24)

Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác tận thu cát, cuội, sỏi khu vực Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn( 10/10/2019 15:35:28)

Cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, khai thác nguồn nước mặt công trình hệ thống (trạm) cấp nước sinh hoạt, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới( 10/10/2019 15:20:14)

Khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2019 15:54:38)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường( 26/09/2019 15:19:05)

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020( 18/09/2019 15:43:48)

Sign In