Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn”

(Cập nhật lúc: 05/11/2019 15:11:34 )

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ chì kẽm Cốc Chặng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn” (Trữ lượng tính đến tháng 5/2019).

Diện tích khu vực thăm dò, phê duyệt trữ lượng 28,5ha (Bằng chữ: Hai mươi tám phẩy năm hecta). Cụ thể:

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản chì, kẽm đã tính trong Báo cáo:

Cấp 122: 44.053 tấn quặng chì, kẽm (tương đương 2.158 tấn kim loại Pb+Zn).

Tài nguyên cấp 333 chì, kẽm: 19.940 tấn quặng (tương đương 978 tấn kim loại Pb+Zn).

Khoáng sản đi kèm tài nguyên cấp 333: Vàng 13,86kg; Bạc 1.002,8kg.

Xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: 44.053 tấn quặng chì kẽm (tương đương 2.158 tấn kim loại Pb+Zn).

Các tài liệu của Báo cáo kết quả thăm dò được sử dụng để lập Dự án đầu tư khai mỏ/thiết kế mỏ. Công ty Cổ phần xây dựng cầu đường hạ tầng và khoáng sản Thăng Long có trách nhiệm nộp Báo cáo kết quả thăm dò và các tài liệu nguyên thủy tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản, đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu sử dụng công nghệ hiện đại để thu hồi khoáng sản đi kèm nhằm gia tăng giá trị kinh tế của mỏ. Khi thu hồi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:32:40)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Dầy, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:31:32)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:30:24)

Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác tận thu cát, cuội, sỏi khu vực Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn( 10/10/2019 15:35:28)

Cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, khai thác nguồn nước mặt công trình hệ thống (trạm) cấp nước sinh hoạt, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới( 10/10/2019 15:20:14)

Khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2019 15:54:38)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường( 26/09/2019 15:19:05)

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020( 18/09/2019 15:43:48)

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 16/09/2019 14:38:35)

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng xưởng tận thu, chế biến kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng tại thôn Bản Tặc, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 16/09/2019 14:33:36)

Sign In