Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 24/10/2019 10:32:40 )

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Sung, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nông Cúc

Tin bài mới:


Quy trình vận hành hồ chứa nước Khuổi Dầy, xã Yên Hân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:31:32)

Quy trình vận hành hồ chứa nước Bản Chang, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn( 24/10/2019 10:30:24)

Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác tận thu cát, cuội, sỏi khu vực Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn( 10/10/2019 15:35:28)

Cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn, khai thác nguồn nước mặt công trình hệ thống (trạm) cấp nước sinh hoạt, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới( 10/10/2019 15:20:14)

Khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 27/09/2019 15:54:38)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo triển khai Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường( 26/09/2019 15:19:05)

Phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020( 18/09/2019 15:43:48)

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 16/09/2019 14:38:35)

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng xưởng tận thu, chế biến kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng tại thôn Bản Tặc, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 16/09/2019 14:33:36)

Phê duyệt khoanh định bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 04/09/2019 10:11:09)

Sign In